...В
ик
он
ує
ть
ся
...

Необроблена деревина (пакет документів для участі в торгах)

 

► ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ В АУКЦІОНІ

1.Заява на купівлю  заява подається в паперовій формі (підпис, печатка) та електронній формі .

2. ДОГОВІР про надання послуг

3. Витяг (Виписка) з Єдиного державного реєстру юридичних    осіб та    фізичних осіб-підприємців, або нотаріально   засвідчена   копія

4. Нотаріально засвідчені копії установчих документів (Статут, положення....)

5. Витяг з реєстру платників єдиного податку)

6. ДОВІДКА за  підписом  керівника  суб'єкта   господарювання
щодо обсягу   фактично   переробленої   необробленої  деревини  та наявної матеріально-технічної бази

7. Дозвіл Державної служби України з питань праці на експлуатаціютехнологічного устаткування деревообробної промисловості

8. ДОВІРЕНІСТЬ уповноваженим  особам покупця з повноваженнями на участь в аукціоні та на підписання договорів купівлі-продажу

9. Документ   (копія  платіжного  доручення),  що  підтверджує перерахування гарантійного та реєстраційного внесків

10. Звіт форма №1П-НПП(річна)
"Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції"
Затверджено Наказ Держстату України 05.08.2014 № 222. (подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності (незалежно від основного виду діяльності) і випускають промислову продукцію (товари, послуги) на власних або орендованих потужностях, штатними або залученими за трудовою угодою працівниками), або лист  про неподання даного звіту.