...В
ик
он
ує
ть
ся
...

Необроблена деревина (пакет документів для участі в торгах)

► НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Наказ про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини

РЕГЛАМЕНТ організації та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини

 

► ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ В АУКЦІОНІ

Для участі в аукціоні Покупці подають Організатору особисто або засобами поштового зв’язку ЗАЯВУ на участь в аукціоні, до якої додають:

  •  копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що містить актуальні відомості, а у разі потреби - нотаріально засвідчену копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи підприємця;
  • копію установчих документів, а у разі потреби - їх нотаріально засвідчену копію;
  • копію документа про взяття на облік платника податків;
  • копію документа, що підтверджує статус платника податку на додану вартість або єдиного податку;
  • довідку за підписом керівника суб’єкта господарювання щодо обсягу фактично переробленої необробленої деревини за попередній квартал, завірена печаткою;
  • копію документа, що підтверджує призначення керівника (наказ, рішення тощо);
  • копію паспорта і довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру (реєстраційний номер облікової картки платника податків) керівника учасника;
  • копію документа, що підтверджує повноваження уповноваженої особи (у разі подання документів іншою, ніж керівник особою) (довіреність);
  • копію паспорта і довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру (реєстраційний номер облікової картки платника податків) уповноваженої особи (у разі подання документів іншою, ніж керівник особою);
  • копію Дозволу на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
  • копію платіжних документів, що підтверджують сплату Покупцем Організатору гарантійного та реєстраційного внесків;
  • договір з організатором, підписаний учасником у двох примірниках.

  Всі документи і копії документів   повинні бути завірені підписом і  печаткою Покупця, за винятком копій документів,  які  повинні  бути посвідчені нотаріально.
  Учасники аукціону або їх  уповноважені  особи  під  час реєстрації  для  участі  в  аукціоні  повинні  надати організатору аукціону документи,  які засвідчують їх особу та  повноваження

   Повний пакет документів надається при акредитації. Надалі учасником біржової торгівлі надаються тільки зміни, або довідка. що змін в даному пакеті документів немає.

Файли для завантаження:
dovidka-osiag.doc
dovirenist.doc