...В
ик
он
ує
ть
ся
...

Аукціон з продажу в електронній формі об'єктів малої приватизації (20.01.2017 р.)

Статус: Завершено
Тип аукціону: з підвищенням ціни
Період оголошення: від 12:00 27-12-2016 р. до 12:00 28-12-2016 р.
Період заявок: від 12:00 28-12-2016 р. до 18:00 16-01-2017 р.
Період аукціону: від 10:00 20-01-2017 р. до 12:00 20-01-2017 р.
Опис: ХАРКІВСЬКА область ІНФОРМАЦІЯ про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта державної власності Назва об’єкта: вбудоване нежитлове приміщення цокольного поверху № ІІ, ІV, 22, 23, 23а, 23б в житловому будинку літ. «А-9» загальною площею 29,7 м2. Балансоутримувач: ЗАТ «Харківське АТП-16358» (ліквідовано). Адреса об’єкта: 61019, м. Харків, просп. Дзюби, 4. Назва об’єкта: нежитлові підвальні приміщення літ. «Ю» загальною площею 246,9 кв.м Балансоутримувач: відсутній. Адреса об’єкта: 61067, м. Харків, вул. Беркоса, 27.
Підведення підсумків: після 14:00 20-01-2017 р.

Список лотів:
Назва лоту вбудоване нежитлове приміщення цокольного поверху № ІІ, ІV, 22, 23, 23а, 23б в житловому будинку літ. «А-9»
Вид приватизації мала приватизація
Група А
Вид об'єкта нерухомість
Регіон Харківська обл.
Місцезнаходження об'єкта 61019, м. Харків, просп. Дзюби, 4.
Розмір об'єкта 29,7 м.2
Початкова ціна об’єкта, грн 126960,00
Крок аукціону, грн 12696.00
Спосіб приватизації аукціон
Форма проведення продажу аукціон в електронній формі
Замовник продажу об'єкта РВ ФДМУ по Харківській області
Організатор продажу об'єкта Прикарпатська універсальна товарна біржа
Власник продажу об'єкта державне майно
Балансоутримувач ЗАТ «Харківське АТП-16358» (ліквідовано).
Отримувач коштів РВ ФДМУ по Харківській області
Термін оплати 20-02-2017 13:00
Інформація про об'єкт Відомості про об'єкт: вбудоване нежитлове приміщення цокольного поверху №ІІ, ІV, 22, 23, 23а, 23б в житловому будинку літ. «А-9» загальною площею 29,7 м2, рік побудови – 1981. Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 126 960,00 грн. Ціна об’єкта без урахування ПДВ –105 800,00 грн, ПДВ – 21 160,00 грн. Умови продажу об’єкта: 1. Покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріаль- ного посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта прива- тизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу, прийняти його у триденний термін за актом передання. 2. Здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації в установленому за- конодавством порядку. 3. Надавати РВ ФДМУ по Харківській області необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу та не перешкоджати у здійсненні контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу. 4. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації до моменту зняття з контролю договору купівлі-продажу можливі тільки після повної сплати за об’єкт приватизації за погодженням з РВ ФДМУ по Харківській області. Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами. Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться РВ ФДМУ по Харківській області на р/р № 37186501900001 в ГУДКСУ у Харківській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 23148337, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Харківській області. Грошові кошти в розмірі 12 696,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації, перераховуються РВ ФДМУ по Харківській області на р/р № 37310053001203 в ДКСУ у Харківській області, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 23148337, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Харківській області. Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного від- сотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації. Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 №1325, зареє- строваного в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592, зі змінами. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Прикарпатської універсальної товарної бір- жі (веб-сайт http://putb.if.ua) і на електронну адресу: pfg@pfg.if.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Прикарпатської універсальної товарної біржі (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 9) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та на- лежним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також до- кази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами). Аукціон в електронній формі буде проведено Прикарпатською універ- сальною товарною біржею 20 січня 2017 року, час внесення цінових пропо- зицій (початок аукціону)– 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00. Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 16 січня 2017 р. до 18.00. Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його розташування. Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, по- збавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні. Додаткову інформацію можна отримати за телефонами (0342) 50-56-56, Прикарпатська універсальна товарна біржа (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 9) та (057) 700-75-60, РВ ФДМУ по Харківській області (м. Харків, майдан Театральний, 1, 6-й поверх, кімн. 20).
Зображення
Назва лоту нежитлові підвальні приміщення літ. «Ю» загальною площею 246,9 кв.м
Вид приватизації мала приватизація
Група А
Вид об'єкта нерухомість
Регіон Харківська обл.
Місцезнаходження об'єкта 61067, м. Харків, вул. Беркоса, 27.
Розмір об'єкта 246,9 кв.м
Початкова ціна об’єкта, грн 100440,00
Крок аукціону, грн 10044.00
Спосіб приватизації аукціон
Форма проведення продажу аукціон в електронній формі
Замовник продажу об'єкта Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області
Організатор продажу об'єкта Прикарпатська універсальна товарна біржа
Власник продажу об'єкта державне майно
Балансоутримувач відсутній
Отримувач коштів Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області
Термін оплати 20-02-2017 13:00
Інформація про об'єкт Відомості про об’єкт: нежитлові підвальні приміщення літ. «Ю» загальною площею 246,9 кв.м (колишній об’єкт ЦО). Висота стелі 3,3 м. Рік побудови - 1975. Відомості про земельну ділянку: Земельна ділянка окремо не виділена. Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ — 100440,00 грн. Ціна об’єкта без урахування ПДВ —83700,00 грн.; ПДВ — 16740,00 грн. Умови продажу об’єкта: 1. Надавати Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській області необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу та не перешкоджати у здійсненні контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу. 2. Подальше відчуження та передача в заставу Покупцем об’єкта приватизації до моменту зняття з контролю договору купівлі – продажу можливі тільки після повної сплати за об’єкт приватизації за погодженням з Регіональним відділенням ФДМУ по Харківській області. Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами. Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,0 грн. та кошти при розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській області на р/р №37186501900001 в ГУДКСУ у Харківській області, МФО 851011, код ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській області. Грошові кошти в розмірі 10044,00 грн., що складає 10 відсотків від початкової ціни об’єкта приватизації, перераховуються Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській області на р/р №37310053001203 в ДКСУ у Харківській області, МФО 820172, код ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській області. Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1% (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації. Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592 зі змінами. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Прикарпатської універсальної товарної біржі (веб-сайт http://putb.if.ua) і на електронну адресу pfg@pfg.if.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Прикарпатської універсальної товарної біржі (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 9) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами). Аукціон в електронній формі буде проведено Прикарпатською універсальною товарною біржею 20 січня 2017 року, час внесення цінових пропозицій (початок аукціону) - 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00. Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 16 січня 2017 року до 17.00 години. Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його розташування. Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні. Додаткову інформацію можна отримати за телефонами (0342)50-56-56 (Прикарпатська універсальна товарна біржа, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 9), та (057) 700-75-60 (Регіональне відділення ФДМУ по Харківській області, м. Харків, майдан Театральний, 1, пов. 6, к. 20).
Зображення
;