...В
ик
он
ує
ть
ся
...

Аукціон в електронній формі з продажу об’єкта приватизації державної власності групи Ж – єдиного майнового комплексу колишнього державного підприємства «ІНІН» (14.07.2017р. 11-00)

Статус: Завершено
Тип аукціону: з підвищенням ціни
Період оголошення: від 11:00 14-06-2017 р. до 17:00 23-06-2017 р.
Період заявок: від 17:00 23-06-2017 р. до 17:15 10-07-2017 р.
Період аукціону: від 11:00 14-07-2017 р. до 13:00 14-07-2017 р.
Опис: Єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства «ІНІН», що орендується підприємством «ІНІН» Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України». Балансоутримувач: підприємство «ІНІН» Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України.
Підведення підсумків: після 15:00 14-07-2017 р.

Список лотів:
Назва лоту єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства «ІНІН», що орендується підприємством «ІНІН» Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України».
Вид приватизації мала приватизація
Група Ж
Вид об'єкта об’єкти соціально-культурного призначення (без земельних ділянок)
Регіон Івано-Франківська обл.
Код за ЄДРПОУ об'єкта 32604934
Місцезнаходження об'єкта 76014, м.Івано-Франківськ, вул.Височана, 18.
Початкова ціна об’єкта, грн 1369668.00
Крок аукціону, грн 136966.80
Спосіб приватизації аукціон
Форма проведення продажу електронні торги
Етап приватизації оголошено про продаж
Основний вид економічної діяльності 17.23 - Виробництво паперових канцелярських виробів
Замовник продажу об'єкта РВ ФДМУ по Івано-Франківській області
Організатор продажу об'єкта Прикарпатська універсальна товарна біржа
Власник продажу об'єкта дежавне
Балансоутримувач підприємство «ІНІН» Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України.
Отримувач коштів РВ ФДМУ по Івано-Франківській області
Термін оплати 14-08-2017 13:00
Інформація про об'єкт виробництво паперових канцелярських виробів; брошурувально-палітурна діяльність; друкування іншої продукції; видання книг. Відомості про об'єкт: до складу ЄМК входять: 65 одиниць основних засобів, у тому числі автомобілі ЗІЛ, Таврія та причіп, а також 27 одиниць бібліотечного фонду. Обладнання зношене, застаріле. Об’єктів нерухомості немає. Об'єкт знаходиться в оренді згідно договору оренди №31/04 від 22.06.2004 зі змінами та доповненнями. Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди та скиди забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище відсутні. Основні показники діяльності підприємства: підприємство неприбуткове, збиток за І квартал 2017 року становить 123 тис.грн, станом на 31.03.2017 кредиторська заборгованість склала 99 тис.грн. Рентабельність за останні 3 роки: 2014 рік: - 5%, 2015 рік: - 14%, 2016 рік: - 0%. Статутний капітал складає 500 грн. Кількість та склад робочих місць: 22 чоловіка, у тому числі: 9 - адміністративно-управлінський персонал, 13 – працівники (11 працюючих – інваліди). Умови продажу об’єкта приватизації: - покупець сплачує регіональному відділенню кошти за державну частку у розмірі 27,47 % від фактичної ціни продажу Об'єкта Приватизації; - покупець сплачує орендарю - підприємству «ІНІН» Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» кошти за частку орендаря в розмірі 72,53 % від фактичної ціни продажу Об'єкта Приватизації; - для покупця зберігаються чинними умови договору оренди №31/04 від 22.06.2004 зі змінами та доповненнями, укладеного регіональним відділенням з підприємством «ІНІН» Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України»; - збереження основних видів діяльності підприємства, а саме: виробництво паперових канцелярських виробів; брошурувально-палітурна діяльність; друкування іншої продукції; видання книг протягом 3 років з дня підписання договору купівлі-продажу; - збереження чисельності працюючих у кількості не менше 22-ох чоловік (з яких мінімум 50% інваліди) протягом 3 років з дня підписання договору купівлі-продажу; - недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи покупця або уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу Законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 і статті 41 Кодексу Законів про працю України) протягом 6 місяців від дня переходу до покупця права власності на об’єкт; - новий власник стає правонаступником прав і обов'язків підприємства; - покупець зобов'язаний дотримуватись вимог Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища"; - подальше відчуження та передача в заставу покупцем Об'єкта Приватизації в період чинності зобов'язань здійснюється за погодженням з державним органом приватизації із забезпеченням збереження для нового власника всіх зобов'язань, невиконаних покупцем на момент такого відчуження.
Зображення
;